VÚZT - Projekt MVČR VG20102014020 - Programy a soubory ke stažení

Název projektu

Stanovení minimální potřeby energie pro zajištení základních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištení z vlastních energetických zdrojů resortu.

Řešitelé projektu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Česká zemědělská univerzita v PrazeProgram „Potřeba a produkce energií v zemědělské výrobě ČR v krizové situaci – Specializovaná mapa“

Výsledky jsou prezentovány ve formě grafů a tabulek. Výsledky rešení jsou zpracovány ve třech variantách (varianta uvažující krizové výnosy plodin, varianta uvažující standardní výnosy plodin a volná varianta, umožňující simulaci krizové situace dle zadání uživatele).

Obsluha programu je velmi jednoduchá formou nastavení požadovaných parametrů v nabídkových blocích (rozsah zpracování, struktura zpracování, výběry dílčích úseků, forma grafického výstupu). V případě volné varianty lze zadávat vlastní hodnoty osevních ploch, výnosů a stavu hospodářských zvířat, lze upravovat strukturu rozložení do jednotlivých krajů a pro hospodářská zvířata lze nastavit procento využití odpadní suroviny pro výrobu energie.

Specializovaná mapa - Instalační balíček

Stahnout zde

Specializovaná mapa - Příručka

Stahnout zde


Program „Potřeba a produkce energií v zemědělské výrobě ČR v krizové situaci – Autorizovaný software“

Program je tvořen dvěma propojenými bloky

1. Blokem čtyř vestavěných variant, které zachycují výchozí údaje pro získání požadovaných výsledků (jde o dvě standardní databáze, které zachycují reálnou situaci v letech 2012 a 2013 v ČR) a dvou databází, které zachycují výsledné hodnoty řešené problematiky tj. potřeby jednotlivých druhů energií (nafta, elektřina a plyn) v krizové situaci. Obě výsledné databáze se odlišují v rozdílných výnosech a výměrách sklizených ploch – v jednom případě jde o standardní výnosy, ve druhém o výnosy krizové (vychází z výnosů stanovených v rámci řešení výše uvedeného úkolu na ČZU Praha a VÚZT, v.v.i.) a k nim vždy odpovídající pěstební výměry volené tak, aby byly zachovány požadavky na celkovou potřebu pěstované plodiny. Rozdílnost krizových variant je pouze v rostlinné výrobě; živočišná výroba je v obou databázích shodná a průměrné počty kusů jsou stanoveny na základě studie VÚZEI*).

2. Blokem pro tvorbu vlastních variant dle potřeb a představ uživatele. V tomto bloku může uživatel modifikovat některé základní parametry pro výpočty a získat odpovídající výsledky energetické náročnosti zemědělské výroby event. výsledky množství následné produkce energií získaných zpracováním některých zemědělských produktů nebo částí jejich produkce.

Propojení mezi oběma bloky je zajištěno možností převzít jednoduše údaje z některé varianty (nebo kombinaci z několika variant) a vytvořit variantu novou, kterou lze následně modifikovat dle vlastních požadavků.

Program umožňuje získat operativně širokou škálu různých přehledů o potřebách a produkci energií v zemědělské výrobě – celkové přehledy pro ČR (dle krajské struktury), přehledy pro rostlinnou a živočišnou výrobu (dle krajské, plodinové a živočišné struktury a jejich jednotlivých skupin), výběry dle zadaných požadavků (kraj, plodina, kategorie ŽV, skupina plodin, skupina kategorií ŽV) dále umožňuje volit různé seřazení výsledných hodnot, typ grafu zobrazení výsledků.

Výsledky jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů s možností tisku.

Autorizovaný software - Instalační balíček

Autorizovaný software - Příručka

V případě problémů kontaktujte autora programu anbo.bohal@volny.cz


Důležité upozornění :

Výše uvedené aplikace pracují v prostředí MS ACCESS. Pokud nemáte na svém počítači toto prostředí instalováno, je třeba pro zdárný chod aplikací před jejich instalací na váš počítač nainstalovat RunTime modul.

Stahnout RunTime modul pro 64-bitové počítače

Stahnout RunTime modul pro ostatní počítače