VÚZT - Projekt MZeČR QF3200 a QF3145 - Programy a soubory ke stažení

Název projektu

Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku

Řešitelé projektu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
ANSER spol. s r.o.Program „Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku“

Program „Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku“ je určen pro jednoduché a rychlé určení energetické náročnosti a výše nákladů pro vybrané traktorové dopravní soupravy běžně užívané v zemědělských podnicích.

Program je koncipován jako výpočtový kalkulátor spotřeby a nákladů na provoz vybrané traktorové soupravy (traktor – přípojné vozidlo) s propočtem rozčleněným na podíl připadající na nakládku, přepravu v členění celkem, silnice, polní cesta, terén a vykládku.

Ve výpočtech jsou parametricky zohledněny jak přírodní podmínky za kterých doprava probíhá (např. stav povrchu, svažitost povrchu event. charakteristika pozemku), tak technické charakteristiky traktoru a přípojného vozidla (podrobný popis je uveden v textu a tabulkách v příručce).

Instalační balíček si můžete zdarma stáhnout. Součástí instalační složky je i podrobný návod k obsluze a instalaci ve formátu PDF.


Dopravní proces - Instalační balíček & Příručka

Stahnout zde

V případě problémů kontaktujte autora programu anbo.bohal@volny.czDůležité upozornění :

Výše uvedené aplikace pracují v prostředí MS ACCESS. Pokud nemáte na svém počítači toto prostředí instalováno, je třeba pro zdárný chod aplikací, před jejich instalací na váš počítač, nainstalovat RunTime modul.


Stahnout RunTime modul pro 64-bitové počítače

Stahnout RunTime modul pro ostatní počítačeZvětšit kliknutím na tabulku