VÚZT - Projekt MZeČR QF3200 a QF3145 - Ukázka JPN na ha celkem


Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku