VÚZT - Projekt MZeČR QF3200 a QF3145 - Ukázka vstupní parametry


Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku